கோவை அருகே 13 ம் நூற்றாண்டில் அமைக்கப்பட்ட மடை

கோவை அருகேயுள்ள பேரூர், வேடப்பட்டி குளத்தில், கருவேலம் மரங்களை வெட்டி சுத்தப்படுத்திய போது, 13 ம் நூற்றாண்டில் அமைக்கப்பட்ட மடை இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. கோவை மரபுசார் ஆர்வலர் […]

Read More