கோவை மாவட்டவரலாற்று தேடல் மேற்கு #2nkoklhnh

கோவை மாவட்டவரலாற்று தேடல் மேற்கு #2 கலந்துகொண்டவர்கள் : பெருவகைகொண்டான், ஆனந்த குமார் , ராஜா , பெனல்டு , கௌதமி  , ஆதித்யவர்ஷினி , தமிழரசி […]

Read More

கோவை மாவட்ட வராலாற்று தேடல் – பயணம் #1

சென்னை சந்திப்பில் விளக்கப்பட்ட நமது செயல் திட்டங்களின் படி ஈரோட்டில் நடைபெற்ற சந்திப்பில் கலந்துகொள்ளாத தன்னார்வலர்கள் கோவையில் சந்திப்பு நடைபெற்றது . அதில் பெருவகைகொண்டான் , கோபிநாத் […]

Read More