கோவை மாவட்ட வராலாற்று தேடல் – பயணம் #1

சென்னை சந்திப்பில் விளக்கப்பட்ட நமது செயல் திட்டங்களின் படி ஈரோட்டில் நடைபெற்ற சந்திப்பில் கலந்துகொள்ளாத தன்னார்வலர்கள் கோவையில் சந்திப்பு நடைபெற்றது . அதில் பெருவகைகொண்டான் , கோபிநாத் […]

Read More